fredag den 30. juli 2010

Midlertidig udnævnelse - temporary appointment

Efter adskillige måneder i den for mig dybt frustrerende “uvishedens sky” har jeg endelig fået at vide, at per første august (!) er udnævnt til midlertidig konstitueret sognepræst i Maribo og Nakskov. Alt afhængig af udviklingen i den præstelige situation i bispedømmet kan det dog meget vel ske, at jeg skal flytte til et andet sogn om to til tre måneder. Indtil videre bliver jeg formelt set boende i København, selvom jeg givetvis vil bo en stor del af tiden i præstegården Maribo

Jeg er er meget taknemmelig over at min situation pt. er noget mere afklaret. Det har været en rigtig hård tid for mig. Jeg kommer til at savne de mange vidunderlige og dygtige mennesker, som jeg har fået lov til at arbejdet for og med i DUK. Men jeg ser rigtigt meget frem til at arbejde for og sammen med de mange gode mennesker, der givetvis er på Lolland.

Jeg vil gerne invitere alle til at komme og besøge mig. Der er gode overnatningsmuligheder. Og hvis man er mere kontemplativ (og luksuriøs) anlagt og sætter pris på smukke omgivelser, så kan man jo bo hos birgittinerinderne i byen.

------ o ------

After months in the rather frustrating “cloud of unknowing”, I have finally been told that I am to work as a temporary parish priest in Maribo and Nakskov. However, in two to three months I may be moved to another parish depending on the developments in the pastoral situation in our diocese. For the time being I will still be living in my apartment in Copenhagen even though I will be staying a great deal of my time in the rectory in Maribo.

I am very grateful because I now a little more about what is about to happen in the near future. It has been a very difficult time for me. I am going to miss working with and for the many wonderful and competent young people in the Catholic children and youth movement. However, I do also look very much forward to working for and together with the many good people on the island of Lolland, where you find the cosy towns of Maribo and Nakskov.

I would like to welcome you to come and visit me. There is plenty of room. And if you want to stay in more contemplative and beautiful surroundings, the Brigittines have a newly build convent in Maribo.

onsdag den 28. juli 2010

Et og samme glædelige budskab

”The Gospel of God’s love for man, the Gospel of the dignity of the person and the Gospel of life are a single and indivisible Gospel.” John Paul II, Evangelium Vitae.

Kilden til kærlighed

Uden kærlighed til vore forældre, søstre, brødre, ægtefæller, kærester og venner kan vi ikke leve. Uden kærlighed dør vi.

Og dog viser denne kærlighed sig for mange mennesker på en brudt og begrænset måde. Den kan være befængt med magtspil, jalousi, krænkelse, hævntørst og endda misbrug. Ingen menneskelig kærlighed er den fuldkomne kærlighed, som vi længes efter, og til tider er menneskelig kærlighed så ufuldkommen, at vi dårligt kan få øje på, at det er kærlighed.

For ikke at gå til grunde af alle de sår, der er opstået af denne ufuldkomne kærlighed, så må vi stole på, at kilden til al kærlighed er Guds ubegrænsede, betingelsesløse, fuldkomne kærlighed, og at den kærlighed ikke er langt fra os, men dvæler inden i os som en Guds gave fra Guds Ånd.

Henri Nouwen.